Grupy i wspólnoty /

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich

Opiekun: BRAT TADEUSZ DZIERWA
Spotkania:

Krzyska Wspólnota Franciszkanów Świeckich zrzesza osoby dorosłe różnych stanów i zawodów wokół nauk i przykładów życia św. Franciszka z Asyżu i dzieli się wiedzą o duchowości franciszkańskiej. Stawiając Jezusa Chrystusa w centrum naszego życia, Krzyska Wspólnota FZŚ stąpa drogą Ewangelii, prosto i zwyczajnie kochając Boga w ludziach. Na co dzień żyjemy według Reguły Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu, znajdując wśród szarości i utrudzenia czas na odmawianie modlitw brewiarzowych.

 

Chcemy prowadzić życie pełne modlitwy brewiarzowej, pokuty i miłości braterskiej. Wierzymy, że nasze powołanie otrzyma swoją wartość wtedy, kiedy wiernie wypełnimy wolę Boga objawioną przez Ducha Świętego w nauce Kościoła Katolickiego i św. Franciszka, odpowiadając własnym życiem na Bożą Miłość w wypełnianiu poleceń przełożonych.

 

Tworzymy Franciszkański Zakon Świeckich, czyli rodzinę franciszkańską, nie porzucając świata, pozostając w naszych domach, żyjąc i spełniając się w naszych ogniskach domowych i środowiskach zawodowych, wpływając na nie piękniej, mądrzej i bardziej świadomie poprzez własne świadectwo i podziw dla wielkości Pana Boga.

 

Pomaga nam w tym wspólne comiesięczne słuchanie konferencji, rozważanie Pisma Świętego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu, uczestniczenie w Eucharystii w ramach spotkań formacyjnych w każdy drugi czwartek miesiące w salce Krzyskiego Domu Katechetycznego oraz wzmacnianie się przez uczestnictwo w kilkudniowych Rekolekcjach oraz wyjazdowych Pielgrzymkach wraz z innymi Wspólnotami. Bez właściwego uwielbienia Boga, bez ofiary Mszy Świętej i Adoracji, bez brewiarzowej Liturgii Godzin i bez zgłębiania Pisma Świętego, bez Dni Skupienia i Pielgrzymek nasze dążenie do świętości, do wyzbywania się nieuporządkowanych ambicji byłoby zniekształcone.

 

By nauczyć się wrażliwości względem bliźnich, móc im pomóc i wspomagać, aktywnie włączamy się jako Wspólnota w życie Krzyskiej Parafii: prowadzimy zbiórki parafialne, pomagamy w organizowaniu i celebracji uroczystości kościelnych, prowadzimy Drogi Krzyżowe oraz spotykamy się na piątkowych Dniach Skupienia. 

 

Jesteśmy jako Wspólnota pod szczególną opieką duchową Ks. Proboszcza Krzyskiego Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Podwyższenia Krzyża Świętego w Tarnowie. O nasze życie duchowe troszczy się głównie ojciec Asystent, wyznaczony przez Wspólnotę Zakonu Bernardynów w Tarnowie, który w ciekawy sposób przybliża nam zasady życia w duchu rad ewangelicznych. Naszej Grupie przewodzi z wielkim poświęceniem i dba żarliwie o zachowanie wierności charyzmatowi franciszkańskiemu oraz jedności franciszkańskiej Brat Przełożony jako Przełożony Rady. Naszą Radę, jak i Przewodniczącego wybieramy w co trzy lata w tajnym głosowaniu podczas Kapituły. Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada Narodowa z Przełożoną Narodową i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie.

 

Pełniąc we wspólnocie swoje obowiązki, szczycimy się codzienną duchową opieką samego św. Franciszka, który już w roku 1221, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła, zaproponował rodzinom, osobom świeckim, nową formułę życia duchowego. Mogli oni, jak my, w ramach III-ego Zakonu, bronić życia, szerzyć wiarę, troszczyć się o chorych i rannych w dziełach apostolskich. Św. Franciszek swoim pokornym życiem, zapatrzony w Jezusa i Matkę Bożą, zaprosił do swojego dzieła nie tylko nas: zwykłych, prostych ludzi, bowiem tercjarzami byli także królowie, jak św. Ludwik IX, czy księżniczki, jak św. Elżbieta Węgierska.

 

Także generałowie, jak gen. Józef Haller czy papieże, jak Pius IX, Leon XIII, św. Jan XXIII, św. Paweł VI należeli do III Zakonu Św. Franciszka. Nawet bł. Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, lecz także służąca, dziś bł. Aniela Salawa, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, żyli zgodnie z charyzmatem franciszkańskim. Dziś, kiedy już nie ma sankcji, represji wojennych i powojennych, kontynuujemy tę działalność, szczycąc się tym, że jest nas ponad 10 000, zgromadzonych w ponad pół tysiącu Wspólnot, rozsianych w Polsce w szesnastu Regionach.

 

Chcąc zostać pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Krzyskiej FZŚ, trzeba przygotować swoje serce i duszę przez okres jednorocznej formacji wstępnej, zwanej Postulatem, która przygotowuje do życia we wspólnocie; i formacji podstawowej, zwanej Nowicjatem.

 

Na podstawie uaktualnionego tekstu Rady Narodowej FZŚ w Polsce.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM