Msze Św.

w niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00

w święta pracujące:
6:30, 9:00, 18:00

w dni powszednie: 6:30, 18:00


Nabożeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego
w niedziele podczas Mszy Świetej o 12.00

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Środa po Mszy Świetej wieczornej 

Nabożeństwo Majowe
godz. 17.30

Nabożeństwo Różańcowe
Październik, godz. 17.30

Różaniec z wypominkami
Listopad, godz. 17.30

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście
piątek o 17.15 i 20.00

Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym
niedziela o 17.15

Zmiana Tajemnic Różańcowych dla Niewiast i Mężczyzn
Pierwsza Niedziela Miesiąca, po Mszy Świętej o godz 7:00


Drugi piątek miesiąca:

Dzień skupienia i modlitwy do Chrystusa Ukrzyżowanego - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu:

godz. 6.30, Msza Święta,  wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzinki o Męce Pańskiej

godz. 17.45 zakończenie, podziękowania i prośby do Chrystusa Ukrzyżowanego, Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych

godz. 18.00 Msza Święta, po niej Droga Krzyżowa i ucałowanie relikwii Krzyża Świętego.

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
30 min. przed Mszą Św.

w I czwartek i piątek miesiąca:
17:00 - 18:00

Chrzest Św.

Informacje odnośnie wydawania metryk chrztu, zaświadczeń do pełnienia funkcji chrzestnego itp. w kancelarii parafialnej: 

Dokument można wydać jedynie pełnoletniej osobie, której dokument dotyczy.

Dla osób małoletnich dokument odbierają ich rodzice (opiekunowie prawni).

Dokumenty można wydać jedynie po stwierdzeniu tożsamości danej osoby – powinna ona okazać dokument tożsamości, nawet jeśli jest znana kapłanowi. Dla przykładu żona nie może odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie. Jeżeli jakaś osoba napisze list do parafii z prośbą o wydanie dokumentu i nawet poda swe dane osobowe – nie wolno jej wysłać dokumentu, lecz odpowiedzieć, aby udała się do swego Księdza Proboszcza (lub np. kapłana z Polskiej Misji Katolickiej), który w jej imieniu wystosuje pismo do Księdza Proboszcza. Po otrzymaniu pisma Ksiądz Proboszcz wystawi pismo i odeśle pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Namaszczenie chorych

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium!

Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do pogrzebu

Kolejność załatwiania spraw związanych z pogrzebem w parafii Św. Krzyża i M. B. Nieustającej Pomocy w Tarnowie-Krzyżu

W przypadku śmierci osoby, której pogrzeb ma odbyć się na cmentarzu parafialnym w Tarnowie – Krzyżu, należy skontaktować się telefonicznie z Zarządcą Cmentarza - 504 944 156. W celu ustalenia daty i godziny pogrzebu należy osobiście lub telefonicznie zgłosić się do  kancelarii parafialnej przy ul. Krzyskiej 112, Telefon : 14 625 12 78.

Dokumenty, które należy mieć:

 • Odpis Aktu Zgonu – wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • Część przeznaczona dla administracji cmentarza - wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • Karta Mogilna – dokument określający ważne prawo do miejsca na pochówek.
 • Informacja o przyczynie zgonu – wydany przez lekarza lub szpital.
 • Dowód osobisty osoby załatwiającej pogrzeb oraz adres i numer telefonu.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM